Vrací

Nespokojen s vaší objednávkou? Žádný problém. Můžete získat zpět celou částku nákupu a případně si objednat vhodnější produkt sami. Neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis. Přečtěte si níže uvedené zásady pro vrácení.

V Frank vás chceme, abyste byli s každým z vašich nákupů spokojeni, a proto nám můžete zdarma vrátit výrobek během 14 dní vašeho nákupu. Stačí nám poslat e-mail oddělení zákaznického servisu a my vám poskytneme etiketu. Plná náhrada kupní ceny může být poskytnuta pouze v případě, že nám produkt bude vrácen v nepoužitém stavu av původním obalu. Pokud tomu tak není, může se použít poplatek.

Účinky zrušení

Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám všechny platby, které obdržíte od vás, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste zvolili jiný typ dodávky, než je nejdražší typ standardní dodávky, kterou nám nabízíme).

Můžeme provést odpočet z náhrady za ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného zboží, pokud je ztráta výsledkem zbytečného zacházení s vámi.

Náhradu provedeme bez zbytečného odkladu a nejpozději -

(a) 14 dní po dni, kdy od nás obdržíme veškeré dodané zboží nebo

(b) (pokud je dřívější) 14 dní po dni, kdy jste předložili důkaz o vrácení zboží nebo

(c) pokud nebyl dodán žádný zboží, 14 dnů po dni, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí zrušit tuto smlouvu.

Provedeme úhradu pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili při počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nevzniknou žádné poplatky v důsledku úhrady.